İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ VE İŞ GÜVELİĞİ UZMANI HİZMETİ

 

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

 

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

   

4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yer alan tüm işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istisdamı hizmeti vermekteyiz. Firmamız uzman kadrosuyla sizlere bu hizmetlerle;
İşletmenizde İş Kazalarını Önlemeyi Taahhüt Ediyoruz.
Çalışanlarınızın İş Güvenliği ve Çevre Konularında Eğitimlerini Gerçekleştiriyoruz.
 DEVAMI...

 

4857 sayılı İş Kanunu 77.maddesi gereğince ,İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.
Galata İş Sağ.ve Güv. olarak firmaların;çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik İş Sağlığı Ve Güvenliği DEVAMI...

 

İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak en az yılda bir kez düzenli aralıklarla yapılması zorunludur.
Firmamızda konusunda deneyimli İş Güvenliği Uzmanları tarafınca mevzuat ve standartlara uygun olarak Risk Değerlendirmesi yapılmakta ve her türlü Mühendislik Hizmetleri verilmektedir. 
DEVAMI...

ACİL DURUM PLANLAMALARI VE TATBİKAT ÇALIŞMALARI

 

PERİYODİK TEKNİK KONTROL

 

İŞLETME BELGESİ VE RUHSAT ALINMASINDA DANIŞMANLIK

   

Galata İş Güvenliği; yangın,deprem, su baskını, sel, sabotaj,Patlama, kimyasal dökülmeler, gibi planlanmamış bir şekilde ortaya çıkan acil durumlar karşısında
Firmanıza hazırladığımız acil durum planlamaları, eğitimleri ve tatbikat çalışmalarıyla meydana gelebilecek zararları minimize etmektedir. DEVAMI...

 

İş ekipmanlarının Periyodik Kontrollerinin yaptırılması İş Kanununun 78. Maddesi ve ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün 373.374.376.378. maddeleri gereğince yapılması yasal zorunluluktur.
Teknik Periyodik Kontroller; İş ekipmanlarının mevcut durumunun, kullanımının ve kullanıldığı DEVAMI...

 

Galata İş Güvenliği olarak İşletme Belgesi ve Ruhsat alım işlemlerinde sizlere her türlü danışmanlık hizmetlerini vermektedir.  DEVAMI...

         

GALATA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

İletişim Adresimiz       : Tekstilkent Ticaret Merkezi B4 Blok No.76 Esenler - İSTANBUL

İletişim Numaralarımız : (212) 438 78 44 - (505) 755 54 12  E-Mail : info@galataosgb.com