4857 sayılı  İş Kanunu 78.maddesine istinaden çıkartılan yönetmeliklere göre işveren ; İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şeklide sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapmakla, Risk değerlendirmesi sonucuna göre ,alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar vermekle, Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesini yapmakla, Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresinin belirlenerek risk değerlendirmesi yapmakla, İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk derlendirmesi yapmakla Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda, asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmakla, Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesini yapmakla, Gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesini ve değerlendirmesini yapmakla, yükümlüdür.


Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi ne zaman yapılmalıdır:

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılır:

      a) Daha önce hiç risk değerlendirme yapılmamış olduğu durumlar,
      b) Yeni bir makine veya ekipman alınması,
      c) Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
      d) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
      e) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,
      f) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
      g) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
      h) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması,
      i) Düzeltici önleyici faaliyetler sonrası,
      j) Proje Değişiklikleri sonrasında,
      k) Kazaya ramak kalmalar sonrasında ,
      l) Acil durumlar sonrasında, Düzenli aralıklarla;

İşyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin ve bu tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin yapısına ve faaliyetlerdeki ya da işteki değişimin derecesine bağlı olarak en az yılda bir kez düzenli aralıklarla yapılması zorunludur. Firmamızda konusunda deneyimli İş Güvenliği Uzmanları tarafınca mevzuat ve standartlara uygun olarak Risk Değerlendirmesi yapılmakta ve her türlü Mühendislik Hizmetleri verilmektedir.

 

 

GALATA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇEVRE DANIŞMANLIK EĞİTİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

İletişim Adresimiz       : Tekstilkent Ticaret Merkezi B4 Blok No.76 Esenler - İSTANBUL

İletişim Numaralarımız : (212) 438 78 44 - (505) 755 54 12  E-Mail : info@galataosgb.com